Noen av de analyser vi utfører:

 • Sikteanalyser (korngradering m/finstoffinnhold)
 • Los Angeles
 • Kulemølle
 • Micro Deval
 • Kornform - Flisighet
 • Humus
 • Hydrometer (telefarlighet)
 • Svelle leire
 • Belegg på tilslag
 • Romvekt
 • Densitet
 • Lab knusing
 • Fersk betong (luft, synk, densitet)
 • Herdet betong (trykkfasthet)
 • Asfalt (Bitumen innhold m/korngradering)
 • Forurensete jordmasser (tilstandsklasser  i.h.h.t TA 2553)

 

Prøvetaking ute i felt utføres etter avtale.

Kom gjerne med forespørsel på andre analyser da vi også samarbeider med andre laboratorier på andre felt.